ΘΗΛΕΝ. TH.S.P.-1,9m² (H) Alu or Cu

Συλλέκτες

Οι ηλιακοί συλλέκτες είναι το πιο σημαντικό στοιχείο σε ένα ηλιακό σύστημα. Για το λόγο αυτό η εταιρεία Αντωνίου & Χρίστου Λτδ (ΘΗλΕΝ) επενδύει συνεχώς σε μηχανήματα ή πρώτες ύλες που σχετίζονται με την κατασκευή τους.

Η εταιρεία ΘΗλΕΝ κατασκευάζει τρία διαφορετικά μεγέθη πλαισίων,

( TH.S.P 1,4m², TH.S.P 1,9m², TH.S.P 2,4m²)σε κάθετη ή οριζόντια μορφή.

Τα ¨TH.S.P¨ πάνελ λόγω της ποιότητας κατασκευής τους και των υψηλών επιπέδων απόδοσης έχουν τη δυνατότητα να θερμαίνουν το νερό σε συνθήκες μειωμένου ηλιακού φωτός και έτσι να εξοικονομούν ενέργεια.

Τα TH.S.P 1,5m², TH.S.P 2m², TH.S.P 2,4m² πλαίσια κατασκευάζονται, εξωτερικά από ανοδιωμένο αλουμίνιο πλούσιο σε μαγνήσιο για ανθεκτικότητα.

Η θερμομόνωση στο κάτω μέρος των Dram αποτελείται από πετροβάμβακα θερμικής αγωγιμότητας λ=0,042 w / mK κατηγορίας Α1 (EN-13501-1) και η πλευρική μόνωση συγκεντρώνει τη θερμική αγωγιμότητα fiberglass λ=0,035 w/mK κατηγορίας Α1 (EN-13501-1).

Η κατασκευή μονής επιλεκτικής επιφάνειας (χαλκού ή αλουμινίου) γίνεται με τη χρήση μηχανών ρομποτικής τεχνολογίας (υπερήχου).

Για την παραγωγή του πλαισίου του ¨TH.S.P¨ χρησιμοποιείται ένα ειδικό προστατευτικό γυαλί (“tempered class”) χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο (fe) και ειδική διαπερατότητα Tr = 0,912 ÷0,920 (EN1096-2).

Ο έλεγχος πίεσης σε 12 ατμόσφαιρες (bar) γίνεται κατά την κατασκευή των πάνελ.

Η εταιρεία μας κατασκευάζει πάνελ πιστοποιημένα από το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ποιότητας “Solar Keymark” (ΕΝ 12975:2006).

Όλα τα ¨TH.S.P¨ πλαίσια έχουν εγγύηση

Τεχνικά χαρακτηριστικά Συλλέκτη

  • Panel Surface 1,93m2
  • Πλαίσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο πλούσιο σε μαγνήσιο
  • Θερμική μόνωση κάτω μέρους με πετροβάμβακα θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,042 W / mK Class A1 (EN-13501-1)
  • Πλευρική μόνωση με υαλοβάμβακα θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,035 W / mK Class A1 (EN-13501-1)
  • Ειδικό προστατευτικό γυαλί (tempered glass), χαμηλής περιεκτικότητας σιδήρου (Fe) και ειδικής διαπερατότητας Tr = 0.916 ÷ 0.920 (EN1096-2)
  • Μπλε επιλεκτικός απορροφητής ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΦΥΛΛΟΥ χαλκού (95% Απορροφητικότητα, 5% Eκπομπή)
  • 77% πιστοποιημένη απόδοση (Solar Keymark)

Collector TH.S.P.-1,9m² (H)

Τύπος Καθαρό βάρος (χωρίς νερό)kg [kg] Καθαρό βάρος (με νερό)kg [kg]
TH.S.P-1.9-Φ15 32.95 32.95+3.70= 36.65

Τύπος Τύπος Απορροφητή K [mm] CL1 [mm] CL2 [mm] BS1 [mm] BS2 [mm] Ενεργή επιφάνεια μ2 [m2]
TH.S.P-1.9-Φ15 ABS-1.9H-Φ15 87 975 1975 935 1935 1.809

Απορροφητής

Τύπος # κάθετων στηλών D1 [mm] D2 [mm] W1 [mm] W2 [mm] K1 [mm] Η1[mm]
ABS-1.9H-Φ15 18 15 22 2050 1950 950 880

Type Όγκος νερού[Ltr] Εμβαδό επιλεκτικής επιφάνειας [m2] Πάχος επιλεκτικής επιφάνειας Μέγιστη γραμμική διαστολή (Δθ=100οC)

Cu[mm] Al[mm] Cu[mm] Almm[mm]
ABS-1.9H-Φ15 3.696 1.810 0.12 0.30 1.496 1.936

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment