ΘΗΛΕΝ TH.S.P-1,9 m² (V) Alu or Cu

Συλλέκτες

Οι ηλιακοί συλλέκτες είναι το πιο σημαντικό στοιχείο σε ένα ηλιακό σύστημα. Για το λόγο αυτό η εταιρεία Αντωνίου & Χρίστου Λτδ (ΘΗλΕΝ) επενδύει συνεχώς σε μηχανήματα ή πρώτες ύλες που σχετίζονται με την κατασκευή τους.

Η εταιρεία ΘΗλΕΝ κατασκευάζει τρία διαφορετικά μεγέθη πλαισίων,

( TH.S.P 1,4m², TH.S.P 1,9m², TH.S.P 2,4m²)σε κάθετη ή οριζόντια μορφή.

Τα ¨TH.S.P¨ πάνελ λόγω της ποιότητας κατασκευής τους και των υψηλών επιπέδων απόδοσης έχουν τη δυνατότητα να θερμαίνουν το νερό σε συνθήκες μειωμένου ηλιακού φωτός και έτσι να εξοικονομούν ενέργεια.

TH.S.P 1,5m², TH.S.P 2m², TH.S.P 2,4m² τα πλαίσια κατασκευάζονται εξωτερικά από ανοδιωμένο αλουμίνιο πλούσιο σε μαγνήσιο για ανθεκτικότητα.

Θερμική μόνωση κάτω μέρους με πετροβάμβακα θερμικής αγωγιμότητας λ=0,042w/mk class A1 (EN-13501-1) και Πλευρική μόνωση με υαλοβάμβακα θερμικής αγωγιμότητας λ=0,035w/mk class A1 (EN-13501-1).

Η κατασκευή μονής επιλεκτικής επιφάνειας (χαλκού ή αλουμινίου) γίνεται με τη χρήση μηχανών ρομποτικής τεχνολογίας (υπερήχου).

Για την παραγωγή του πλαισίου του ¨TH.S.P¨ χρησιμοποιείται ένα ειδικό προστατευτικό γυαλί (“tempered class”) χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο (fe) και ειδική διαπερατότητα Tr = 0,912 ÷0,920 (EN1096-2).

Ο έλεγχος πίεσης σε 12 ατμόσφαιρες (bar) γίνεται κατά την κατασκευή των πάνελ.

Η εταιρεία μας κατασκευάζει πάνελ πιστοποιημένα από το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ποιότητας “Solar Keymark” (ΕΝ 12975:2006).

Όλα τα ¨TH.S.P¨ πλαίσια έχουν εγγύηση

Τεχνικά χαρακτηριστικά Συλλέκτη

  • Panel Surface 1,93m2
  • Πλαίσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο πλούσιο σε μαγνήσιο
  • Θερμική μόνωση κάτω μέρους με πετροβάμβακα θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,042 W / mK Class A1 (EN-13501-1)
  • Πλευρική μόνωση με υαλοβάμβακα θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,035 W / mK Class A1 (EN-13501-1)
  • Ειδικό προστατευτικό γυαλί (tempered glass), χαμηλής περιεκτικότητας σιδήρου (Fe) και ειδικής διαπερατότητας Tr = 0.916 ÷ 0.920 (EN1096-2)
  • Μπλε επιλεκτικός απορροφητής ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΦΥΛΛΟΥ χαλκού (95% Απορροφητικότητα, 5% Eκπομπή)
  • 77% πιστοποιημένη απόδοση (Solar Keymark)

Πλαίσιο TH.S.P-1,9 m² (V) Alu or Cu

Τύπος Καθαρό βάρος (χωρίς νερό)kg [kg] Καθαρό βάρος (με νερό)kg [kg]
TH.S.P-1.9-Φ8 31.75 31.75+1.58= 33.33
TH.S.P-1.9-Φ15 32 32.00+3.08= 35.08

Τύπος Τύπος Απορροφητή K [mm] CL1 [mm] CL2 [mm] BS1 [mm] BS2 [mm] Ενεργή επιφάνεια μ2 [m2]
TH.S.P-1.9-Φ8 ABS-1.9-Φ8 87 975 1475 935 1935 1.809
TTH.S.P-1.9-Φ15 ABS-1.9-Φ15 87 975 1475 935 1935 1.809

Απορροφητής

Τύπος # κάθετων στηλών D1 [mm] D2 [mm] W1 [mm] W2 [mm] K1 [mm] Η1[mm]
ABS-1.9-Φ8 8 8 22 1050 950 1890 1842
ABS-1.9-Φ15 8 15 22 1050 950 1890 1842

Type Όγκος νερού[Ltr] Εμβαδό επιλεκτικής επιφάνειας [m2] Πάχος επιλεκτικής επιφάνειας Μέγιστη γραμμική διαστολή (Δθ=100οC)

Cu[mm] Al[mm] Cu[mm] Almm[mm]
ABS-1.9-Φ8 1.426 1.796 0.18 0.3 3.1314 4.0524
ABS-1.9-Φ15 3.075 1.796 0.12 0.3 3.1314 4.0524

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment