ΘΗΛΕΝ BL-ER-250L

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

Ο ρόλος του κυλίνδρου σε ένα σύστημα είναι σημαντικός. Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ζεστού νερού που παράγεται από ηλιακούς συλλέκτες ή άλλες πηγές ενέργειας (λέβητας, ηλεκτρική αντίσταση) που μετατρέπεται σε θερμότητα.

Όλοι οι κύλινδροι “BL-S”, “BL-SW”, “BL-DW” και “BL-ER” φέρουν τη σήμανση CE που πιστοποιεί και εγγυάται την ασφαλή χρήση τους.

Η κατασκευή των κυλίνδρων αποτελείται από το καθαρό αντιοξειδωτικό φύλλο αλουμινίου χαλκού

συνδεδεμένο με ρομποτική τεχνολογία.

Για την οικολογική μόνωση πολυουρεθάνης χρησιμοποιείται θερμική αγωγιμότητα k = 0,023 w / mk, πυκνότητα p = 40kg / m3 και κατηγορία αντοχής στη φωτιά: Β3, η οποία εξασφαλίζει συγκράτηση θερμότητας ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Το περίβλημα των κυλίνδρων αποτελείται από το ανοξείδωτο ή προ-βερνικωμένο γαλβανισμένο σίδερο για να προστατεύσει τη μόνωση και τη μακροζωία της εσωτερικής δεξαμενής του ζεστού νερού.

Μονοφασική ηλεκτρική αντίσταση (των στοιχείων) 3kw χρησιμοποιείται στους κυλίνδρους. Σε περίπτωση ανεπαρκούς ηλιοφάνειας είναι δυνατή η χρήση περισσότερων από ενός ηλεκτρικού αντίστασης (Συλλέκτες).

Είναι δυνατή η τοποθέτηση πηνίου στους κυλίνδρους για την κυκλοφορία θερμικού υγρού από τον λέβητα της κεντρικής θέρμανσης ή του ηλιακού συστήματος. Όπου είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείται ένα δεύτερο πηνίο στον ίδιο κύλινδρο.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κυλίνδρου, ο έλεγχος της υδραυλικής πίεσης γίνεται στις 10 ατμόσφαιρες (“bar”).

Όλοι οι τύποι κυλίνδρων “BL-S”, “BL-SW”, “BL-DW”, και “BL-ER” φέρουν και εγγύηση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κυλίνδρων

  • Δυνατότητα αποθήκευσης νερού 250L
  • Κατασκευή καθαρού αποξειδωμένου φύλλου χαλκού (Cu-DHP) πάχους 2.0 [±0.1] mm
  • Cylinder cup thickness 2,0[+0,1]mm of pure deoxidized copper (Cu-DHP)
  • Ντυμένο με ανοξείδωτου σιδήρου ή προκατασκευασμένος γαλβανισμένος χάλυβας
  • Εσωτερική οικολογική μόνωση πολυουρεθάνης θερμική αγωγιμότητα λ=0.023 W / mK, πυκνότητα p = 40kg / m3, και αντοχή στη φωτιά Κατηγορία: Β3
  • Ηλεκτρική αντίσταση (Πλαίσιο) 3kW
  • Σύνδεση πηνίου με κεντρική θέρμανση.

250L Engine Room Boilers

Τύπος / Διαστάσεις E1(mm) E2(mm) D1(mm) D2(mm) Πάχος Κυλίνδρου (mm) Πάχος ημι-σφαιρικού πώματος (mm)
BL-ER-250L 1250 1550 480 580 1.7[±0.1] 1.9[+0.1]
Τύπος / Σωλήνα 1(Ø) 2(Ø) 3(Ø) 4(Ø) 5(Ø) 6(Ø) 7(Ø) 8(Ø) 9(Ø)
BL-ER-250L 22 28 22 22 22 22 22 28 28

Τύπος/ Σωλήνα 10(Ø) 11(Ø) 12(Ø) Ηλ. Αντίσταση Ηλ. Ασφάλεια/ MCB
BL-ER-250L 22 22 22 3kW 240V/AC 20A

Περιγραφή

Σύνδεση Περιγραφή
1 ΕΞ. Αποστράγγιση
2 ΕΙΣ. Κρύο νερό
3 ΕΞ. από σερπαντίνα ηλιακή
4 ΕΞ. από σερπαντίνα θέρμανσης
5 ΕΙΣ. Επιστροφή
6 Πρόνοια θερμοστάτη
7 ΕΙΣ. από σερπαντίνα ηλιακή
8 ΕΙΣ. από σερπαντίνα θέρμανσης
9 ΕΞ. Ζεστό νερό
10 Πρόνοια
11 Πρόνοια
12 Πρόνοια

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Περίβλημα Pre-coated Galvanized steel / stainless steel QCD-FIN-F14/V-5
Κύλινδρος Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652
Ημισφαιρικό Πώμα Κυλίνδρου Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652
Μόνωση Polyurethane (λ=0.023W/mK | ρ=40kg/m³ | reaction to fire: class B3) DIN 52612
Ηλ. Αντίσταση BS699 / BS1566 / BS3198 / BS6141
Προστατευτικό Κάλυμμα Ηλ. Αντίστασης Galvanized sheet metal QCD-FIN-F14/V-5
Κολλήσεις MIG L-CUP7 DIN EN CP202
ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057
2 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057 Check Valve & Expansion Tank 25Bar (-10÷90C)97/23/EC
3 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057
4 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057
5 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057
6 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057
7 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057
8 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057
9 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057 Vacuum Valve 97/23/EC
10 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057
11 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057 Safety Valve 5 Bar E-30-20061-07 97/23/EC
12 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment