ΘΗΛΕΝ BL-DW-500L

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

Ο ρόλος του κυλίνδρου σε ένα σύστημα είναι σημαντικός. Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ζεστού νερού που παράγεται από ηλιακούς συλλέκτες ή άλλες πηγές ενέργειας (λέβητας, ηλεκτρική αντίσταση) που μετατρέπεται σε θερμότητα.

Όλοι οι κύλινδροι “BL-S”, “BL-SW”, “BL-DW” και “BL-ER” φέρουν τη σήμανση CE που πιστοποιεί και εγγυάται την ασφαλή χρήση τους.

Η κατασκευή των κυλίνδρων αποτελείται από καθαρό αποξειδωμένο φύλλο χαλκού.

συνδεδεμένη με ρομποτική τεχνολογία.

Για εσωτερική μόνωση οικολογική μόνωση πολυουρεθάνης θερμική αγωγιμότητα k = 0,023 w / mk, πυκνότητα p = 40kg / m3 χρησιμοποιούνται, και αντοχή στη φωτιά Κατηγορία: Β3, η οποία εξασφαλίζει κατακράτηση θερμότητας ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Το περίβλημα των κυλίνδρων αποτελείται από το ανοξείδωτο ή προ-βερνικωμένο γαλβανισμένο σίδερο για να προστατεύσει τη μόνωση και τη μακροζωία της εσωτερικής δεξαμενής του ζεστού νερού.

Μονοφωνική ηλεκτρική αντίσταση (στοιχεία) 3kw χρησιμοποιείται στους κυλίνδρους. Σε περίπτωση ανεπαρκούς ηλιοφάνειας είναι δυνατή η χρήση περισσότερων από ενός ηλεκτρικού αντίστασης (Συλλέκτες).

Είναι δυνατή η τοποθέτηση πηνίου στους κυλίνδρους για την κυκλοφορία θερμικού υγρού από τον λέβητα της κεντρικής θέρμανσης ή του ηλιακού συστήματος. Όπου είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείται ένα δεύτερο πηνίο στον ίδιο κύλινδρο.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κυλίνδρου, ο έλεγχος της υδραυλικής πίεσης γίνεται στις 10 ατμόσφαιρες (“bar”).

Όλοι οι τύποι κυλίνδρων “BL-S”, “BL-SW”, “BL-DW”, και “BL-ER” φέρουν και εγγύηση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κυλίνδρων

  • Δυνατότητα αποθήκευση νερού 500L
  • Κατασκευή καθαρού αποξειδωμένου φύλλου χαλκού (Cu-DHP) πάχους 2,0 [+0,1]mm
  • Πάχος κυπέλλου κυλίνδρου 2.0 [±0.1] mm καθαρού αποξειδωμένου χαλκού (Cu-DHP)
  • Πάχος 0,9[±0,1](mm) του καθαρού αποξειδωμένου χαλκού (Cu-DHP)
  • Ντυμένο με ανοξείδωτου σιδήρου ή προκατασκευασμένος γαλβανισμένος χάλυβας
  • Εσωτερική οικολογική μόνωση πολυουρεθάνης θερμική αγωγιμότητα λ=0.023 W / mK, πυκνότητα p = 40kg / m3, και αντοχή στη φωτιά Κατηγορία: Β3
  • Ηλεκτρική αντίσταση (Element) 2 x 3kW = 6kW
  • Σύνδεση με κεντρική θέρμανση

500L Boilers – Κύλινδροι με Μανδύα (Πιέσεως)

Tύπος / Διαστάσεις Πάχος κυλίνδρου (mm) Πάχος ημι-σφαιρικού πώματος (mm) Jacket Thickness (mm)
BL-DW-500L 2.0[±0.1] 2.0[+0.1] 0.9[+0.1]
Τύπος / Σωλήνα 1(Ø) 2(Ø) 3(Ø) 4(Ø) 5(Ø) 6(Ø) 7(Ø) 8(Ø) 9(Ø)
BL-DW-500L 28 22 22 22 28 32 or 35 22 22 22

Τύπος/ Σωλήνα 10(Ø) 11(Ø) 12(Ø) 13(Ø) 14(Ø) 15(Ø) Ηλ. Αντίσταση Element Ηλ. ασφάλεια/ MCB
BL-DW-500L 22 22 22 32 or 35 22 22 3kW 240V/AC 20A

Περιγραφή

Σύνδεση Περιγραφή
1 ΕΙΣ. στη σερπαντίνα
2 Πρόνοια
3 ΕΙΣ. Επιστροφή
4 Πρόνοια για θερμοστάτη
5 ΕΞ. από σερπαντίνα
6 ΕΞ. Ζεστό νερό
7 ΕΙΣ. Γέμισμα μανδύα
8 Εξαερισμός μανδύα
9 Πρόνοια
10 Πρόνοια
11 Πρόνοια
12 ΕΙΣ. Στο μανδύα από ζεστό συλλέκτη
13 ΕΙΣ. Κρύο νερό
14 ΕΙΣ. Στο μανδύα από ζεστό συλλέκτη
15 ΕΙΣ. Στο μανδύα από ζεστό συλλέκτη

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Περίβλημα Pre-coated Galvanized steel / stainless steel QCD-FIN-F14/V-5
Κύλινδρος Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652
Ημισφαιρικό Πώμα Κυλίνδρου Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652
Μόνωση Polyurethane (λ=0.023W/mK | ρ=40kg/m³ | reaction to fire: class B3) DIN 52612
Heating Element FM 26776
Προστατευτικό Κάλυμμα Ηλ. Αντίστασης Galvanized sheet metal QCD-FIN-F14/V-5
Κολλήσεις MIG L-CUP7 DIN EN CP202
ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057 Check Valve & Expansion Tank 25Bar (-10÷90C)97/23/EC
2 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057
3 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057
4 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057
5 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057
6 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057 Vacuum Valve 97/23/EC
7 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057 Expansion Tank (Jacket) 97/23/EC
8 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057 Ventilation Valve
9 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057
10 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057
11 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057
12 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057 Expansion Tank 97/23/EC
13 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057 Check Valve 25Bar (-10÷90C)
14 & 15 Copper CU-DHP (CW024A) / EN1652/EN1057

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment