Αυτόματο μηχάνημα περιφερειακής συγκόλλησης τύπου SK60B-S2

Τύπος: SK60B-S2 2013 Αυτόματη μηχανή συγκόλλησης για τα κυλινδρικά δοχεία όπως τα ηλιακά πλαίσια, οι θερμοσίφωνες, οι δεξαμενές, τα φίλτρα άρδευσης, κ. λπ. Το μηχάνημα εξασφαλίζει ταχύτητα παραγωγής, ελαχιστοποιεί το σφάλμα συγκόλλησης και μειώνει το κόστος παραγωγής. Η μηχανή αποτελείται από : • Κορμός μηχανής στιβαρής κατασκευής • Μεταβλητός μηχανισμός στήριξης αντικειμένου • Μηχανισμός ανύψωσης…

Read more

Quality of Salted Water

Quality of Distilled Water Subject: Quality salted water from the Unit of Dhekelia The Federation of Employers & Industrialists (OEB) considers the issue of the quality of water supply, which comes from the Sewage Unit of Dhekelia, to be extremely important. OEB has received complaints from its Members regarding the aggressiveness of this water, which…

Read more

Semi-Automatic Plate Rolling Machine

Emato 2014 BENDING PROCESS Place the plate between bottom and top rolls by adjusting top roll manually. Down the top roll and give pressure on the plate. Then start main motor in clock wise direction till one end of the plate comes over first bottom roll reserve the motors and get second end on second…

Read more

Automatic peripheral welding machine

Type: SK60B-S2 2013 Automatic welding machine for cylindrical containers such as solar panels, water heaters, tanks, irrigation filters, etc. The machine ensures production speed, minimizes welding error and reduces production costs. The machine has two multi-joint arms capable of adapting to the welding process. They have a snap-back system that allows the operator to extend…

Read more

L-type straight & front welding machine

Type: Karabasis 2011 Automatic frontal welding machine for flat sheets, cylinders etc. Its automated operation reduces production costs, minimizing welding errors. Machine description Engine trunk Copper backed object retention systems Object alignment system Automatic tweezers Tweezer position adjusters Operator list Welding procedures MIG-MAG, TIG Additional equipment Support copper water cooling circuit Inlet gas under soldering…

Read more

Polyurethane Casting Machines

Type: “M.K” 2005 The polyurethane casting machines mix the two chemical components in the proportion desired by the operator and mold the new material (polyurethane) into molds. The quantity, density and elasticity for polyurethane infusion are determined by the commands that the operator will give the machine. 6 Polyurethane Casting Machine from Plexsites

Read more

Automatic Tube Punching Machine for C

SR – Tubocop 1500/2000/2500 2007 SR – Tubocop 1500/2000/2500 Automatic Tube Punching Machine is an excellent machine for punching tubes. Fully automatic operation, with the tube feeding system the operator can load 50 tubes or more and then be occupied to other works as the machine runs itself. Intergraded finished product storage system. Programming capabilities,…

Read more

Ultrasonic Welding Line for Full-Plate Absorbers

SR-UWL-F2500 2008 The SR-UWL-F2500 is a single Ultrasonic Device Welding Line for the production of Full-Plate Solar Absorbers either in Grid or Serpentine form. As an alternative, for higher production rates, a double Ultrasonic Device Welding Line (SR-UWL-FD2500) can be supplied. The SR-UWL-F2500 is a single Ultrasonic Device Welding Line for the production of Full-Plate…

Read more