5 Χρόνια *

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η εταιρεία Αντωνίου & Χρήστου ηλιακά συστήματα Λτδ παρέχει:

Εγγύηση πέντε (5) ετών

(*Όροι & Προϋποθέσεις ισχύουν επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες )

παρέχεται για διατήρηση συστήματος σταθερής ατμοσφαιρικής πίεσης όπως περιγράφεται παρακάτω:

Πιεστικό σύστημα, αντικείμενα που εμπίπτουν στη εγγύηση:

  • Κύλινδρος Ζεστού Νερού (Λέβητας)
  • Ηλιακός Συλλέκτης (Πλαίσια)
  • Δεξαμενή Αποθήκευσης Κρύου Νερού
  • Συστήματα Οροφής
  • Εναλλάκτης θερμότητας (πηνίο)

Αντικείμενα με ένα χρόνο εγγύησης όπως παρακάτω (Προϊόντα που δεν παράγονται από την εταιρία μας)

Αντικείμενα με εγγύηση ενός χρόνου

  • Ηλεκτρική αντίσταση (στοιχείο)
  • Δοχείο Διαστολής
  • Δικλείδα ασφαλείας
  • Βαλβίδα αποποίησης

Για τη σωστή λειτουργία του συστήματος συνιστάται η συντήρηση του συστήματος κάθε χρόνο. Σε περίπτωση που η προγραμματισμένη συντήρηση δεν πραγματοποιηθεί, η εγγύηση σταματά αμέσως.